Narzędzia Osobiste


Opis Funkcjonalności ProKancelarii

Profil Osobisty

Profil Osobisty to narzędzie umożliwiające każdemu użytkownikowi zarządzanie swoim profilem w aplikacji ProKancelaria. Pozwala to na dostosowanie danych osobistych, kontaktowych oraz ustawień językowych aplikacji do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki Profilowi Osobistemu można:

  • zarządzanie danymi osobistymi i kontaktowymi
  • zmiana zdjęcia profilu
  • wybór biura kancelarii
  • zarządzanie danymi zawodowymi takimi jak zawód, pozycja czy wybór izby
  • zmiana hasła i PIN
  • ustawienia 2-stopniowej weryfikacji konta
  • wybór języka aplikacji (np język polski, angielski, hiszpański czy niemiecki)
  • podgląd automatycznych podsumowań

Notatki Osobiste

Pozwalają na szybkie tworzenie i zarządzanie własnymi notatkami. Notatki tworzy się w bardzo prosty sposób w specjalnym kreatorze przypominającym swoją funkcjonalnością dokument Word.

Kalendarz Osobisty

Działa na podobnej zasadzie jak Kalendarz Kancelarii, jednak aktywności w nim zawarte dostępne są tylko dla pracownika. Pracownik w każdej chwili może udostępnić własną aktywnością pozostałym pracownikom, lub taki dostęp usunąć.

Dokumenty Osobiste

Działają na podobnej zasadzie jak Dokumenty Kancelarii, jednak wszelkie dokumenty, pliki i pisma w nich zawarte dostępne są tylko dla pracownika. Istnieje możliwość przesłania drogą email dokumentu umieszczonego w Dokumentach Osobistych bezpośrednio do adresata, bez konieczności jego pobierania. I to nawet w przypadku kiedy odbiorca nie jest użytkownikiem ProKancelarii.

Rejestracja Czasu Pracy

Pozwala na rejestrację indywidualnego czasu pracy pracownika. Każda czynność może być przez pracownika zarejestrowana, skatalogowana i opisana wartością finansową. Istnieje również możliwość śledzenia czasu pracy w trybie rzeczywistym wraz z dostępem do indywidualnych raportów czasu pracy.

Honoraria

Honoraria pozwalają na rejestrację, zarządzanie i kontrolę wszelkich honorariów i opłat oraz przypisanie ich do prowadzonych przez pracownika spraw lub klientów. Rejestr honorariów pozwala także w czasie rzeczywistym śledzić i porównywać uzgodnione honoraria z wystawionymi rachunkami lub fakturami.

Przypomnienia Osobiste

Funkcjonalność ta pozwala na szybkie ustawienie przypomnień osobistych w formie powiadomienia SMS lub wiadomości email. Przypomnienie można również powiązać z dodaniem aktywności do osobistego kalendarza. Każde przypomnienie może zawierać, oprócz krótkiego tytułu, również bardziej rozbudowaną treść.

Skróty Personalne

System skrótów pozwala na dodanie klientów lub sygnatur akt szybkiego dostępu do wybranych danych. Dzięki temu pracownicy nie muszą za każdym razem odszukiwać klientów lub akt, z którymi najczęściej pracują - wystarczy jeden "klik" aby uzyskać dostęp do wymaganych informacji.

Masz jakieś Pytania?

Napisz do nas a postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje wątpliwości!